Flora Tristán
Flora Tristán
press to zoom
Marga Gil Roesset
Marga Gil Roesset

Técnica mixta s/ lienzo 120x160 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Lee Miller
Lee Miller

Técnica mixta s/ lienzo 40x40 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Maruja Mallo
Maruja Mallo

Técnica mixta s/ lienzo 40x40 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Tina Modotti
Tina Modotti

Técnica mixta s/ lienzo 30x30 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Olympe des Gouges
Olympe des Gouges

Técnica mixta s/óleo 40x40 cm © Alicia Iglesias - Pintura

press to zoom
En la sombra
En la sombra
press to zoom
Anni Besant
Anni Besant

Técnica mixta s/tabla 15x15 cm © Alicia Iglesias - Pintura

press to zoom
Porvenir
Porvenir

Técnica mixta s/lienzo 20x20cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Zenobia Camprubí
Zenobia Camprubí

Técnica mixta s/óleo 40x40 cm © Alicia Iglesias - Pintura

press to zoom
Teresa Leon
Teresa Leon

Técnica mixta s/lienzo 40x40 cm © Alicia Iglesias - Pintura

press to zoom
En la sombra II
En la sombra II

Técnica mixta s/lienzo 160x100 cm © Alicia Iglesias - Pintura

press to zoom
Maria Sybilla Merian
Maria Sybilla Merian

Técnica mixta s/lienzo 40x40 cm © Alicia Iglesias - Pintura

press to zoom
Fugacidad
Fugacidad

Técnica mixta s/lienzo 20x20 cm © Alicia Iglesias - Pintura

press to zoom
Tiempo
Tiempo

Técnica mixta s/lienzo 20x20 cm © Alicia Iglesias - Pintura

press to zoom
Encuentros
Encuentros

160x120 cm Técnica s/ lienzo Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Un instant ralentit
Un instant ralentit

Encáustica s/ tabla 20x20 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Entre naufragios
Entre naufragios

Técnica s/ lienzo 80x80 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Los pasos perdidos
Los pasos perdidos

Técnica s/ lienzo 120x120 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Silenci III
Silenci III

Hilo bordado, óleo s/ lienzo 20x20 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Silenci
Silenci

Técnica mixta s/ lienzo 150x150 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Nature
Nature

Hilo bordado, óleo s/ lienzo 20x20 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Ce qui nous reste III
Ce qui nous reste III

Encáustica s/ lienzo 22x27 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Horizontes II
Horizontes II

Técnica mixta s/ lienzo 20x20 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Calme
Calme

Técnica mixta s/ lienzo 20x20cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Horizontes
Horizontes

Hilo bordado, óleo s/ lienzo 22x27 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Begin the beguine I
Begin the beguine I

Técnica mixta s/ lienzo 40x40 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Begin the beguine II
Begin the beguine II

Técnica mixta s/lienzo 120x80cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Calme aérien
Calme aérien

Encáustica s/ lienzo 22x27 cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
Buscando
Buscando

Técnica mixta s/lienzo 120x120cm Alicia Iglesias - pinturas

press to zoom
1/2